• Nha Trang, Khánh Hòa

Khách sạn Nha Trang, Khánh Hòa mới nhất 2022

La Vague Nha Trang

La Vague Nha Trang

Khách sạn

08, Vĩnh Nguyên

Xem bản đồ

Cách Viện Hải Dương Học 1.9km

Cách Quảng Trường 2.3km

Cách Vịnh Nha Trang 3.2km

9.1 2 đánh giá
StarCity Nha Trang Hotel

StarCity Nha Trang Hotel

Khách sạn

Trần Phú, Lộc Thọ

Xem bản đồ

Cách Quảng Trường 600m

Cách Vịnh Nha Trang 1.6km

Cách Tháp Bà Ponagar 3.5km

9.1 2 đánh giá
Atlantic Nha Trang Hotel

Atlantic Nha Trang Hotel

Khách sạn

Nguyễn Thị Minh Khai, Lộc Thọ

Xem bản đồ

Cách Quảng Trường 310m

Cách Vịnh Nha Trang 1.1km

Cách Tháp Bà Ponagar 3km

Palace Nha Trang

Palace Nha Trang

Khách sạn

Lộc Thọ

Xem bản đồ

Cách Vịnh Nha Trang 150m

Cách Quảng Trường 1.1km

Cách Tháp Bà Ponagar 1.8km

Quinter Central Nha Trang

Khách sạn

Trần Phú, Lộc Thọ

Xem bản đồ

Cách Quảng Trường 1.2km

Cách Vịnh Nha Trang 2.2km

Cách Viện Hải Dương Học 3km

Novotel Nha Trang

Khách sạn

Lộc Thọ

Xem bản đồ

Cách Vịnh Nha Trang 850m

Cách Tháp Bà Ponagar 1.5km

Cách Quảng Trường 1.7km

Ivy Hotel Nha Trang

Khách sạn

Hồng Bàng, Tân Lập

Xem bản đồ

Cách Quảng Trường 570m

Cách Vịnh Nha Trang 1.1km

Cách Tháp Bà Ponagar 3km

The Costa Nha Trang Residences

Khách sạn

Trần Phú, Lộc Thọ

Xem bản đồ

Cách Vịnh Nha Trang 400m

Cách Quảng Trường 590m

Cách Tháp Bà Ponagar 2.3km

Mường Thanh Luxury Viễn Triều Nha Trang

Khách sạn

Hòn Chồng, Vĩnh Phước

Xem bản đồ

Cách Tháp Bà Ponagar 1.2km

Cách Vịnh Nha Trang 3km

Cách Quảng Trường 3.9km

Majestic Star Nha Trang Hotel

Khách sạn

Trần Phú, Lộc Thọ

Xem bản đồ

Cách Quảng Trường 1.3km

Cách Vịnh Nha Trang 2.3km

Cách Viện Hải Dương Học 2.8km

Miracle Luxury Nha Trang

Khách sạn

Hoàng Diệu, Vĩnh Hòa

Xem bản đồ

Cách Quảng Trường 2.1km

Cách Viện Hải Dương Học 2.2km

Cách Vịnh Nha Trang 3.1km

Amiana Resort Nha Trang

Resort

Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hòa

Xem bản đồ

Cách Tháp Bà Ponagar 5.3km

Cách Vịnh Nha Trang 6.7km

Cách Quảng Trường 7.4km

9.6 1 đánh giá

Red Sun Nha Trang

Khách sạn

Lộc Thọ

Xem bản đồ

Cách Quảng Trường 1.3km

Cách Vịnh Nha Trang 2.3km

Cách Viện Hải Dương Học 2.9km

8 1 đánh giá

Ruby Hotel Nha Trang

Khách sạn

Trần Phú, Vĩnh Hòa

Xem bản đồ

Cách Viện Hải Dương Học 1.8km

Cách Quảng Trường 2.3km

Cách Vịnh Nha Trang 3.3km

9 1 đánh giá