Quy định xác nhận thông tin đặt dịch vụ

- Sau khi Khách hàng hoàn thành đặt dịch vụ online trên website Vietgoing.com, Vietgoing sẽ gửi email cho Khách hàng để tổng hợp lại toàn bộ thông tin đặt dịch vụ mà Khách hàng muốn đặt và gửi kèm theo phương thức thanh toán. Đây chưa phải email xác nhận việc đặt dịch vụ đã thành công.

- Thông tin đặt dịch vụ chỉ được xác nhận sau khi Vietgoing đã nhận được thanh toán của khách hàng. Vietgoing.com sẽ không đảm bảo chắc chắn bất kỳ thông tin nào về dịch vụ (như còn phòng trống, còn chỗ đi tour…) cho đến khi nhận được thanh toán từ khách hàng và Vietgoing gửi email xác nhận việc dịch vụ đã được đặt thành công.