Trợ giúp

Hướng dẫn thanh toán

Tài khoản nhận thanh toán của VIETGOING:


1. NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - VIETCOMBANK

Số tài khoản: 1024549554

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VIETGOING

Chi nhánh: Chương Dương, Hà Nội


Nội dung chuyển khoản: VG [dấu cách] Mã đơn.

Ví dụ mã đơn đặt dịch vụ của bạn là T10000001 thì bạn chuyển khoản với nội dung : VG T10000001