Quy trình giải quyết tranh chấp khiếu nại

Sau khi người mua đã gửi yêu cầu đặt dịch vụ online bằng công cụ Đặt phòng/Đặt tour trên website Vietgoing.com, nếu có phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại giữa người mua và Vietgoing trong quá trình xử lý đơn đặt dịch vụ, người mua sẽ khiếu nại trực tiếp tới Vietgoing thông qua Gọi điện đến hotline 0931666900 hoặc gửi email tới địa chỉ email info@vietgoing.com. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại, Vietgoing sẽ trực tiếp liên hệ với người mua để trao đổi và xử lý khiếu nại của người mua trên tinh thần cầu thị và đảm bảo quyền lợi tuyệt đối cho người mua, phù hợp với quyền và nghĩa vụ của 2 bên và các quy định của pháp luật.

Quy trình:

- Bước 1: Khách hàng gửi khiếu nại tới Vietgoing (Qua hotline 0931666900 hoặc email info@vietgoing.com).

- Bước 2: Bộ phận Giải quyết khiếu nại của Vietgoing tiếp nhận yêu cầu khiếu nại.

- Bước 3: Trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại, Bộ phận Giải quyết khiếu nại của Vietgoing sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng để tìm hiểu và kiểm tra/xác thực lại các thông tin liên quan đến khiếu nại.

- Bước 4: Trong vòng 2 ngày làm việc tiếp theo, Bộ phận giải quyết khiếu nại của Vietgoing sẽ tìm phương án giải quyết, hoặc liên hệ thêm với nhà cung cấp dịch vụ mà khách hàng đã sử dụng (trong trường hợp vấn đề khách hàng phản ánh có liên quan đến dịch vụ mà khách đã sử dụng bên nhà cung cấp) để đưa ra phương án giải quyết khiếu nại của khách hàng trên tinh thần cầu thị và đảm bảo quyền lợi tuyệt đối cho khách hàng và theo quy định của pháp luật.

- Bước 5: Ngay sau khi có phương án giải quyết, Vietgoing sẽ liên hệ lại trực tiếp với khách hàng để trao đổi chi tiết về phương án giải quyết khiếu nại.