• Cát Bà, Hải Phòng

Khách sạn Cát Bà, Hải Phòng mới nhất 2022

Quang Tùng Cát Bà

Khách sạn

Cát Bà

Xem bản đồ

Cách Vịnh Lan Hạ 390m

Cách Trung Tâm 510m

8.8 5 đánh giá

Pina Hotel Cát Bà

Khách sạn

Cát Bà

Xem bản đồ

Cách Trung Tâm 110m

Cách Vịnh Lan Hạ 430m

8.9 2 đánh giá

Thảo Minh New Star Cát Bà

Khách sạn

Đường 1 - 4, Cát Bà

Xem bản đồ

Cách Vịnh Lan Hạ 250m

Cách Trung Tâm 340m

9 1 đánh giá

LePont Cát Bà

Khách sạn

Cát Bà

Xem bản đồ

Cách Trung Tâm 170m

Cách Vịnh Lan Hạ 650m

9 1 đánh giá

Cát Bà Violet Hotel

Khách sạn

Cát Bà

Xem bản đồ

Cách Trung Tâm 90m

Cách Vịnh Lan Hạ 510m

Sea Pearl Hotel Cát Bà

Khách sạn

Đường 1/4, Cát Bà

Xem bản đồ

Cách Trung Tâm 200m

Cách Vịnh Lan Hạ 320m

9.6 13 đánh giá

Đại Thủy Cát Bà

Khách sạn

Cát Bà

Xem bản đồ

Cách Trung Tâm 210m

Cách Vịnh Lan Hạ 680m

Cát Bà Green Hotel

Khách sạn

Cát Bà

Xem bản đồ

Cách Trung Tâm 170m

Cách Vịnh Lan Hạ 660m

Thailand Hotel Cát Bà

Khách sạn

Cát Bà

Xem bản đồ

Cách Trung Tâm 190m

Cách Vịnh Lan Hạ 690m

9.5 8 đánh giá

Romance Cát Bà

Khách sạn

Cát Bà

Xem bản đồ

Cách Trung Tâm 90m

Cách Vịnh Lan Hạ 540m

Paradise Cát Bà

Khách sạn

Cát Bà

Xem bản đồ

Cách Trung Tâm 230m

Cách Vịnh Lan Hạ 410m

Thành Công Cát Bà

Khách sạn

Cát Bà

Xem bản đồ

Cách Trung Tâm 110m

Cách Vịnh Lan Hạ 440m

9.5 10 đánh giá

Golden Land Hotel Cát Bà

Khách sạn

Núi Ngọc, Cát Bà

Xem bản đồ

Cách Trung Tâm 210m

Cách Vịnh Lan Hạ 690m

Cát Bà View

Khách sạn

Cát Bà

Xem bản đồ

Cách Trung Tâm 160m

Cách Vịnh Lan Hạ 640m