Đối tác chiến lược


ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN

1. SENMIX.COM

Địa chỉ: CT1A, KĐT Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai

Điện thoại: 0912 606 001

Email: order@senmix.com

Website: https://senmix.com

Facebook: https://fb.com/senmixcom/

Youtube:

2. NHIETTHANH.COM

Địa chỉ: 293/57 Tam Trinh, Hoàng Mai, HN

Điện thoại: 0986 667 624

Email: order@nhietthanh.com

Website: https://nhietthanh.com

Facebook: https://fb.com/nhietthanhcom/

Youtube: