• Quảng Bình

Khách sạn Quảng Bình mới nhất 2022

Rex Hotel Quảng Bình

Khách sạn

Bạch Đằng, Nam Lý, Đồng Hới

Xem bản đồ

Cách Biển Nhật Lệ 3.9km

Cách Đồi Cát Quang Phú 7.6km

8.6 1 đánh giá

Vĩnh Hoàng Hotel Quảng Bình

Khách sạn

Bắc Lý, Đồng Hới

Xem bản đồ

Cách Biển Nhật Lệ 710m

Cách Đồi Cát Quang Phú 5.9km

Meliá Vinpearl Quảng Bình

Khách sạn

Quách Xuân Kỳ, Hải Đình, Đồng Hới

Xem bản đồ

Cách Biển Nhật Lệ 3.1km

Cách Đồi Cát Quang Phú 7.9km

9.3 22 đánh giá

Mường Thanh Holiday Quảng Bình

Khách sạn

Hải Thành, Đồng Hới

Xem bản đồ

Cách Biển Nhật Lệ 830m

Cách Đồi Cát Quang Phú 6km

Tân Bình Đồng Hới

Khách sạn

Hải Đình, Đồng Hới

Xem bản đồ

Cách Biển Nhật Lệ 3.4km

Cách Đồi Cát Quang Phú 8km

Royal Hotel Quảng Bình

Khách sạn

Nguyễn Trãi, Hải Đình, Đồng Hới

Xem bản đồ

Cách Biển Nhật Lệ 3.3km

Cách Đồi Cát Quang Phú 7.8km

Phương Bắc Luxury Hotel Quảng Bình

Khách sạn

Trương Pháp, Bắc Lý, Đồng Hới

Xem bản đồ

Cách Biển Nhật Lệ 390m

Cách Đồi Cát Quang Phú 4.9km

Riverside Hotel Quảng Bình

Khách sạn

Trương Pháp, Đồng Mỹ, Đồng Hới

Xem bản đồ

Cách Biển Nhật Lệ 1.6km

Cách Đồi Cát Quang Phú 6.5km

Sài Gòn Phong Nha Hotel

Khách sạn

Đường Tỉnh 20, Sơn Trạch, Bố Trạch

Xem bản đồ

Cách Phong Nha - Kẻ Bàng 3.3km

Cách Động Phong Nha 4.1km

Cách Hang Sơn Đoòng 18.6km

Sài Gòn Quảng Bình

Khách sạn

Quách Xuân Kỳ, Hải Đình, Đồng Hới

Xem bản đồ

Cách Biển Nhật Lệ 2.9km

Cách Đồi Cát Quang Phú 7.7km

Papa Đồng Hới Hotel

Khách sạn

Trương Pháp, Bắc Lý, Đồng Hới

Xem bản đồ

Cách Biển Nhật Lệ 940m

Cách Đồi Cát Quang Phú 4.3km

Manli Resort Quảng Bình

Resort

Quang Phú, Đồng Hới

Xem bản đồ

Cách Biển Nhật Lệ 2.1km

Cách Đồi Cát Quang Phú 3.2km

9.3 21 đánh giá

Phong Nha Lake House

Resort

Hưng Trạch, Bố Trạch

Xem bản đồ

Cách Phong Nha - Kẻ Bàng 9.5km

Cách Động Phong Nha 9.9km

Cách Bãi Đá Nhảy 16.2km

Celina Peninsula Quảng Bình

Resort

Bảo Ninh, Đồng Hới

Xem bản đồ

Cách Biển Nhật Lệ 4.3km

Cách Đồi Cát Quang Phú 9.5km