• Cần Thơ

Khách sạn Cần Thơ mới nhất 2022

Kim Thơ Cần Thơ

Khách sạn

Tân An, Ninh Kiều

Xem bản đồ

Cách Chợ Nổi Cái Răng 5.8km

Cách Công viên KITTYD 10.3km

Mường Thanh Luxury Cần Thơ

Khách sạn

Cái Khế, Ninh Kiều

Xem bản đồ

Cách Chợ Nổi Cái Răng 6.4km

Cách Công viên KITTYD 11.1km

Lion 3 Hotel

Khách sạn

Phạm Ngọc Thạch, Cái Khế, Ninh Kiều

Xem bản đồ

Cách Chợ Nổi Cái Răng 6.2km

Cách Công viên KITTYD 11km

Nesta Hotel Cần Thơ

Khách sạn

Trần Phú, Cái Khế, Ninh Kiều

Xem bản đồ

Cách Chợ Nổi Cái Răng 7.1km

Cách Công viên KITTYD 12km

Đông Hà Fortuneland Hotel

Khách sạn

Trần Văn Khéo, Cái Khế, Ninh Kiều

Xem bản đồ

Cách Chợ Nổi Cái Răng 6.4km

Cách Công viên KITTYD 11.3km

Holiday 2 Hotel

Khách sạn

Phạm Ngọc Thạch, Cái Khế, Ninh Kiều

Xem bản đồ

Cách Chợ Nổi Cái Răng 6.2km

Cách Công viên KITTYD 11km

Holiday One Cần Thơ

Khách sạn

Phạm Ngọc Thạch, Cái Khế, Ninh Kiều

Xem bản đồ

Cách Chợ Nổi Cái Răng 6.2km

Cách Công viên KITTYD 11km

West Hotel

Khách sạn

Đường Hai Bà Trưng, Tân An, Ninh Kiều

Xem bản đồ

Cách Chợ Nổi Cái Răng 5.2km

Cách Công viên KITTYD 9.7km

Iris Hotel Cần Thơ

Khách sạn

30/4, Xuân Khánh, Ninh Kiều

Xem bản đồ

Cách Chợ Nổi Cái Răng 4.1km

Cách Công viên KITTYD 8.8km

Ecolodge Cần Thơ

Resort

Khu 3, Ba Láng, Cái Răng

Xem bản đồ

Cách Chợ Nổi Cái Răng 2km

Cách Công viên KITTYD 3.3km

Victoria Cần Thơ

Resort

Khách sạn Victoria Cần Thơ, Cái Khế, Ninh Kiều

Xem bản đồ

Cách Chợ Nổi Cái Răng 6.4km

Cách Công viên KITTYD 11km

Magnolia's Cần Thơ

Homestay

Châu Văn Liêm, Tân An, Ninh Kiều

Xem bản đồ

Cách Chợ Nổi Cái Răng 5.2km

Cách Công viên KITTYD 9.7km

Vinpearl Hotel Cần Thơ

Khách sạn

30 Tháng 4, Xuân Khánh, Ninh Kiều

Xem bản đồ

Cách Chợ Nổi Cái Răng 3.8km

Cách Công viên KITTYD 8.5km

Cồn Khương Cần Thơ

Resort

Cái Khế, Ninh Kiều

Xem bản đồ

Cách Chợ Nổi Cái Răng 7.7km

Cách Công viên KITTYD 12.9km

Azerai Resort Cần Thơ

Resort

Cồn Ấu, Hưng Phú, Cái Răng

Xem bản đồ

Cách Chợ Nổi Cái Răng 7.1km

Cách Công viên KITTYD 11.4km