• Địa điểm du lịch Sapa, Lào Cai

Địa điểm du lịch ở Sapa, Lào Cai

Khách sạn được quan tâm nhiều ở Sapa

Pao's Sapa Leisure Hotel

1,433,000₫
Bữa sáng miễn phí
Sapa, Sapa
Cách Núi Hàm Rồng 860m
Cách Nhà Thờ Đá 1km
Cách Sun Plaza 1.1km

Jade Hill Resort & Spa Sapa

2,970,000₫
Bữa sáng miễn phí
Sapa, Sapa
Cách Núi Hàm Rồng 1.4km
Cách Nhà Thờ Đá 1.8km
Cách Sun Plaza 1.9km

Vườn Mây Homestay Sapa

400,000₫
Bữa sáng miễn phí
Sapa, Sapa
Cách Núi Hàm Rồng 700m
Cách Nhà Thờ Đá 1.2km
Cách Sun Plaza 1.4km

The Upper House Sapa

575,000₫
Bữa sáng miễn phí
Sapa, Sapa
Cách Sun Plaza 300m
Cách Nhà Thờ Đá 320m
Cách Núi Hàm Rồng 700m

Swan Hotel SaPa

575,000₫
Bữa sáng miễn phí
Sapa, Sapa
Cách Nhà Thờ Đá 250m
Cách Sun Plaza 320m
Cách Núi Hàm Rồng 540m

Charm Hotel Sapa

810,000₫
Bữa sáng miễn phí
Sapa, Sapa
Cách Núi Hàm Rồng 600m
Cách Nhà Thờ Đá 690m
Cách Sun Plaza 770m

Bamboo Sapa Hotel

1,120,000₫
Bữa sáng miễn phí
Sapa, Sapa
Cách Nhà Thờ Đá 340m
Cách Sun Plaza 430m
Cách Núi Hàm Rồng 480m

KK Sapa Hotel

1,930,000₫
Bữa sáng miễn phí
Sapa, Sapa
Cách Núi Hàm Rồng 670m
Cách Nhà Thờ Đá 770m
Cách Sun Plaza 840m