• Địa điểm du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa

Địa điểm du lịch ở Sầm Sơn, Thanh Hóa

Biển Sầm Sơn

Thị xã Sầm Sơn

Hòn Trống Mái

Thị xã Sầm Sơn

Đền Độc Cước

Thị xã Sầm Sơn

Chùa Cô Tiên

Thị xã Sầm Sơn

Khách sạn được quan tâm nhiều ở Sầm Sơn

Phượng Hoàng Sầm Sơn I

440,000₫
Đông Hải, Thanh Hóa
Cách Hòn Trống Mái 12.1km
Cách Biển Sầm Sơn 12.3km
Cách Biển Hải Tiến 14.9km

Hoàng Thái Sầm Sơn

460,000₫
Bữa sáng miễn phí
Bắc Sơn, Sầm Sơn
Cách Hòn Trống Mái 1.3km
Cách Biển Sầm Sơn 1.4km

Ngọc Long Sầm Sơn

460,000₫
Bắc Sơn, Sầm Sơn
Cách Hòn Trống Mái 2.1km
Cách Biển Hải Tiến 12.2km

The Marron Hotel Sầm Sơn

517,000₫
Bữa sáng miễn phí
Trung Sơn, Sầm Sơn
Cách Hòn Trống Mái 2.7km
Cách Biển Hải Tiến 11.6km

Vũ Phong Prime Hotel Sầm Sơn

537,000₫
Bữa sáng miễn phí
Quảng Cư, Sầm Sơn
Cách Hòn Trống Mái 3.5km
Cách Biển Hải Tiến 10.8km

Eureca Linh Trường Hải Tiến

552,000₫
Bữa sáng miễn phí
Hoằng Trường, Hoằng Hóa
Cách Biển Sầm Sơn 12.8km
Cách Hòn Trống Mái 15.3km

Palm Thanh Hóa

632,000₫
Bữa sáng miễn phí
Điện Biên, Thanh Hóa
Cách Hòn Trống Mái 15.6km
Cách Biển Sầm Sơn 15.9km
Cách Biển Hải Tiến 17.7km

THC Holiday Hotel Sầm Sơn

725,000₫
Bữa sáng miễn phí
Quảng Cư, Sầm Sơn
Cách Biển Sầm Sơn 1.3km
Cách Biển Hải Tiến 10.4km