Một ngôi chùa từ thế kỷ XIII, tọa lạc tại bản Vặt, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Hiện chùa đã đổ nát chỉ còn là di tích đang cần được bảo tồn và xây mới.
Di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh. Phật tử và du khách vẫn thường ghé thăm, dâng hương lễ Phật, cúng dường. Sáu mươi phần trăm kinh phí thu từ nguồn này được chuyển về huyện để xây nhà đại đoàn kết. Dự án xây dựng chùa mới đã được cấp thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa có kinh phí thực hiện. Huyện Mộc Châu cũng đang kêu gọi tìm nhà đầu tư để thực hiện dự án.