Trên đường trekking lên đỉnh Ma Thiên Lãnh, du khách sẽ bắt gặp Phổ Tịnh Tư.
Nơi này hoang vắng và thật thanh tịnh.
Chủ trì ở đây là sư ông Bác năm nay đã hơn 90 tuổi và một chú làm công quả, tu ở đây với sư ông rất là hiền lành.
Chú hay giúp đỡ mọi người đặc biệt là các bạn đi phượt lên đỉnh núi.