• Địa điểm du lịch Cửa Lò, Nghệ An

Khách sạn được quan tâm nhiều ở Cửa Lò

Thái Bình Dương Hotel Cửa Lò

368,000₫
Bữa sáng miễn phí
Thu Thuỷ, Cửa Lò
Cách Bãi Lữ 10.5km

Summer Hotel Cửa Lò

560,000₫
Bữa sáng miễn phí
Nghi Hương, Cửa Lò
Cách Biển Cửa Lò 3.1km
Cách Bãi Lữ 11.4km

Holiday Cửa Lò

560,000₫
Bữa sáng miễn phí
Thu Thuỷ, Cửa Lò
Cách Biển Cửa Lò 4.8km
Cách Bãi Lữ 9.7km

Blue Wave Cửa Lò

580,000₫
Bữa sáng miễn phí
Nghi Hương, Cửa Lò
Cách Bãi Lữ 11.5km

Kingdom Hotel Cửa Lò

1,150,000₫
Bữa sáng miễn phí
Nghi Hương, Cửa Lò
Cách Bãi Lữ 11.5km

Meliá Vinpearl Cửa Hội Beach Resort

1,456,000₫
Bữa sáng miễn phí
Nghi Hải, Cửa Lò
Cách Biển Cửa Lò 1.2km
Cách Bãi Lữ 15.7km

Công Đoàn Cửa Lò

Thu Thuỷ, Cửa Lò
Cách Biển Cửa Lò 4.7km
Cách Bãi Lữ 9.8km