• Địa điểm du lịch Thị Buôn Hồ, Đắk Lắk

Khách sạn được quan tâm nhiều ở Thị Buôn Hồ

Amacon Hotel & Coffee

489,000₫
Bữa sáng miễn phí
Tân Lợi, Buôn Ma Thuột

Mỹ Ngọc

518,000₫
Bữa sáng miễn phí
Tự An, Buôn Ma Thuột

Thanh Mai Hotel Buôn Ma Thuột

529,000₫
Bữa sáng miễn phí
Tân An, Buôn Ma Thuột

Ban Mê Central Hotel

559,000₫
Bữa sáng miễn phí
Tân Lợi, Buôn Ma Thuột

Trung Nguyên Coffee Resort

762,000₫
Bữa sáng miễn phí
Tân Lợi, Buôn Ma Thuột

Sài Gòn Ban Mê Hotel

941,000₫
Bữa sáng miễn phí
Thống Nhất, Buôn Ma Thuột

Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột

977,000₫
Bữa sáng miễn phí
Tân An, Buôn Ma Thuột