Khu bảo tồn có trên 70 cá thể Cá Sấu Hoa Cà thuần chủng được bảo tồn để phục vụ tham quan, học tập và nghiên cứu khoa học. Bạn có thể kết hợp tham quan đảo Khỉ, rừng ngập mặn và cá sấu.