Tôi vừa từ chối nhường ghế cạnh cửa sổ cho một đứa trẻ, và bị mẹ của đứa bé đó nói là ích kỷ.
Họ nói tôi thật hẹp hòi, ích kỷ khi không đổi cho con họ ghế ngồi cạnh cửa sổ, để đứa bé có thể ngắm bầu trời. Hơn nữa vị trí ghế mà họ đổi cho tôi cũng không tệ, ghế ngồi ở ngoài cùng, có thể duỗi chân thoải mái.Nhưng tôi buồn ngủ, và chỉ muốn dựa đầu vào thành cửa sổ để ngủ. Vì vậy, tôi đã từ chối. Tôi làm thế có phải là ích kỷ không? Các bạn từng gặp trường hợp yêu cầu đổi chỗ trên máy bay bao giờ chưa? Và lý do các bạn từ chối là gì?