Việt Nam vừa có thông báo về việc không hạn chế khai thác những chuyến bay thương mại quốc tế từ 15/2, và tôi đang có việc gấp muốn về nước.
Tôi muốn hỏi rằng nếu từ châu Âu về Việt Nam, nhưng hộ chiếu của tôi chỉ còn hạn 5 tháng thì có được nhập cảnh hay không? Hiện tôi ở trong khối Schengen chỉ yêu cầu hộ chiếu còn hạn 3 tháng. Rất mong được mọi người chỉ giúp. Tôi sống ở nước ngoài lâu năm nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Xin cám ơn!