1/. Nhà cung cấp là các công ty lữ hành, khách sạn, nhà hàng, đại lý du lịch, hướng dẫn viên, trung tâm du lịch ...


2/. Nhà cung cấp dịch vụ phải có giấy phép cung cấp dịch vụ liên quan


3/. Nhà cung cấp dịch vụ phải xác thực thông tin với Vietgoing để đảm bảo độ uy tín đối với khách hàng


4/. Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm đảm bảo và cam kết dịch vụ như những thông tin đã đăng tải trên Vietgoing, nếu sai khác so với thông tin phải có thông báo với khách hàng và được khách hàng đồng ý. Nếu bên cung cấp dịch vụ thực hiện sai nội dung thông báo với khách hàng, bên dịch vụ có trách nhiệm phải  bồi hoàn 100% giá trị dịch vụ cho khách hàng.


Trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng không giải quyết được tranh chấp, Vietgoing sẽ là bên thứ 3 đứng ra giải quyết tranh chấp dựa trên những bằng chứng của 2 bên cung cấp.