Trợ giúp

Hướng dẫn đăng ký đăng nhập

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN


Bước 1: Các bạn chọn vào nút đăng ký trên Header
Bước 2: Các bạn điền thông tin cơ bản

- Họ và tên

- Email

- Mật khẩu
Bước 3: Chọn vào nút đăng ký


Bước 4: Các bạn kiểm tra email (Có thể kiểm tra trong phần spam) để xác nhận quá trình đăng ký hoàn tất.ĐĂNG NHẬP


Bước 1: Chọn nút đăng nhập trên header
Bước 2: Điền địa chỉ email và mật khẩu
Bước 3: Chọn vào nút đăng nhập


Nếu bạn chưa có tài khoản bạn có thể chọn tại nút Đăng ký ngay hoặc bạn quên mật khẩu bạn chọn vào nút quên mật khẩu để lại lại mật khẩu của mìnhLẤY LẠI MẬT KHẨU


Ở phần đăng nhập có nút quên mật khẩu, các bạn chọn vào đó
Hệ thống sẽ hiện lên phần điền địa chỉ email, các bạn điền địa chỉ email của mình, chọn nút gửi link tạo lại mật khẩu mới
Kiểm tra email để đặt lại mật khẩu cho tài khoản của mình và hoàn tất.